ADAD Konto klienta
Aktualizacja 21.0 - poprawiona

Ukazała się kolejna aktualizacja programu PUZZLE do wersji 21.0.Abonenci mogą ją pobrać za pomocą mechanizmu „Powiadomień o aktualizacjach”, albo jak dotychczas po zalogowaniu na Konto klienta.
Pozostałych użytkowników zachęcamy do zakupu aktualizacji z abonamentem.

Zmiany w wersji 21.0

Uwaga: Aktualizacja zmienia strukturę bazy danych ( T1G41U27 ). Należy ją wykonać na wszystkich stanowiskach korzystających z tej samej bazy danych.

Nowe stawki ryczałtu

Nowelizacją ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne wprowadzono od 1 stycznia 2021 roku bardzo ważne zmiany. Stawka ryczałtu w zakresie wolnych zawodów została obniżona z 20% do 17%. Pojawiła się nowa stawka 15% obejmująca usługi, które dotychczas opodatkowane były stawką 17%. (Między innymi usługi rachunkowo-księgowe czy doradztwo podatkowe.) Najbardziej znaczącą zmianą jest możliwość opodatkowania ryczałtem przychodów z najmu nieruchomości w ramach działalności gospodarczej. W takim wypadku ryczałt wynosi 8,5% przychodów do kwoty 100000 zł oraz 12,5% przychodów od nadwyżki ponad tę kwotę. Taka limitowana podwójna stawka obejmuje też inne usługi np. związane z zakwaterowaniem czy wynajmem samochodów osobowych.

Zmiany w programie opierają się na założeniu, że oznaczenia stawek ryczałtu stosowane w programie reprezentowały zawsze raczej działalności, które były danymi stawkami opodatkowane, niż wartości stawek. Innymi słowy: np. „20%” oznaczało ryczałt dla wolnych zawodów, który dotychczas wynosił właśnie 20%, ale od roku 2021 wynosi 17%. Jeśli więc w danych firmy wybrano wcześniej, że domyślny ryczałt to np. „20%”, to teraz automatycznie będzie to „17%”. Podobnie - jeśli starą wersją programu zarejestrowano jakieś przychody w roku 2021 dla stawki ryczałtu „20%”, to nowa wersja programu będzie je widzieć jako zarejestrowane dla stawki „17%”. Analogicznie dla stawki „17%” zostanie przetłumaczona na „15%”.

Nowe wartości stawek występują po wybraniu roku 2021 lub następnych. Oprócz nowych wartości, wprowadzona została dodatkowa stawka oznaczona "8,5% / 12,5%" ("8,5% łamane przez 12,5%"). Należy ją wybierać dla przychodów, od których ryczałt wynosi 8,5% przychodów do kwoty 100000 zł oraz 12,5% przychodów od nadwyżki ponad tę kwotę.

Zmiany w programie są następujące:

 • W oknie danych firmy, na stronie „Forma opodatkowania”, w polu „Domyślna stawka ryczałtu”, jest nowy zestaw stawek do wyboru.
 • Nowy zestaw stawek jest też w oknie rejestracji dokumentu w firmie ryczałtowej.
 • Wydruk ewidencji przychodów oraz ewidencji przychodów okresowo za miesiące od stycznia 2021 r. jest zgodny z nowym wzorem ewidencji, z tym że zamiast kolumny „12,5%” na wydrukach jest kolumna „8,5% / 12,5%”. Może to być rozwiązanie tymczasowe, ale na razie nie wiadomo jak inaczej miałaby być wypełniana kolumna „12,5%.”
 • Obliczanie ryczałtu właściciela i sporządzanie zeznań PIT-28 za rok 2021 jest zablokowane do czasu gdy będzie znany nowy wzór zeznania oraz sposób obliczania ryczałtu z uwzględnieniem stawki „8,5% / 12,5%”. W szczególności nie wiadomo jak uwzględniać limit 100000 zł w przypadku spółek, oraz gdy właściciel ma też przychody z najmu niebędącego działalnością gospodarczą.

Schemat plików wymiany XML

Schemat plików wymiany XML został zmieniony tak, by pliki te mogły zawierać aktualne stawki ryczałtu. Dotychczasowe oznaczenie stawki "17%" stało się niejednoznaczne, a oznaczenie "20%" - nieadekwatne. Brak też było oznaczenia stawki dla najmu. W związku z tym zbiór wartości atrybutu "ryczalt" elementu "/paczka/dokument/ksieguj" zmienia się następująco:

 • Wartość "1" zastępuje wartość "20%". Program traktuje jednak na razie wartość "20%" tak samo jak wartość "1"; obie oznaczają od 2021 r. stawkę 17%.
 • Wartość "2" zastępuje wartość "17%". Program traktuje jednak na razie wartość "17%" tak samo jak wartość "2"; obie oznaczają od 2021 r. stawkę 15%.
 • Wprowadzona zostaje nowa wartość – "N", która oznacza ryczałt od przychodów z najmu (8,5% przychodów do kwoty 100000 zł oraz 12,5% przychodów od nadwyżki ponad tę kwotę).

Numer wersji nowego schematu to 11. Jeśli w importowanym pliku XML atrybut "wersja" elementu "paczka" będzie miał inną wartość, to Program ostrzega że import może być niedokładny.

Nowe wzory PIT-4R(11), PIT-8AR(10), IFT-1/IFT-1R(16)

Program dostosowano do nowych wzorów dokumentów elektronicznych i formularzy PIT-4R(11), PIT-8AR(10) i IFT-1/IFT-1R(16), które obowiązują za rok 2020.

Udostępniamy formularze PDF, choć deklaracje składa się wyłącznie w postaci elektronicznej. Dlatego formularze mają uproszczoną formę ( nie mają szarego tła ) by ewentualny wydruk powodował mniejsze zużycie atramentu/tonera. Zmiany w deklaracjach:

 • W deklaracji PIT-4R(11) usunięto wiersz dotyczący nadpłat podatku.
 • W deklaracji PIT-8AR(10) dodano sześć wierszy dotyczących wypłat z PPK. W obu deklaracjach są nowe kratki miesięcy, które zaznacza się gdy z powodu COVID-19 przesunięto termin przekazania zaliczek za te miesiące.
 • W informacji IFT-1/IFT-1R wiersz D.10 rozbito na trzy „pod-wiersze” żeby można było podać dochody dla różnych stawek podatku.

Inne ulepszenia i zmiany

 • W oknie importu dokumentów rozszerzono wybór „Dokumenty dostaw tylko do rejestru VAT”: zamiast pola do zaznaczenia (wyboru Tak/Nie) można teraz wybrać jedną z trzech wartości:
  • „nie” - odpowiada dawnej niezaznaczonej kratce,
  • „wszystkie” - odpowiada dawnej zaznaczonej kratce,
  • „faktury do paragonów” - powoduje że faktury do paragonów trafiają tylko do rejestru VAT, zamiast do księgi i ewidencji VAT,
 • W odmianie na bazie MS Access, w module fakturowania nie podpowiadały się serie faktur zaczynające się na literę "Z". Zostało to poprawione.
 • W odmianie na bazie MS Access, przy tworzeniu PIT-11 występował błąd jeśli dla pracownika nie było parametrów z datą sprzed raportowanego okresu.
 • (wer. 21.0.4) Poprawiony problem z rozwijaniem listy stawek ryczałtu.
 • (wer. 21.0.4) Poprawiony problem z zaznaczaniem checkbox’ów w PIT-4R.

DATA PUBLIKACJI: 2021-01-21 » Pozostałe aktualności
Pliki do pobrania
Kategorie
»Na górę »Strona główna
infolinia 801 000 321
Kontakt
Adad Systems
ul. Morgowa 4
91-223 Łódź
tel. 42 61 15 800
Proponujemy również
© ADAD : Księga podatkowa : Podatki VAT, PIT : Deklaracje podatkowe : Mała Firma : : Projekt i wykonanie BerMar multimedia
-
ADAD
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa.