ADAD Konto klienta
Aktualizacja 21.6 - poprawiona

Ukazała się kolejna aktualizacja programu PUZZLE do wersji 21.6.Abonenci mogą ją pobrać za pomocą mechanizmu „Powiadomień o aktualizacjach”, albo jak dotychczas po zalogowaniu na Konto klienta.
Pozostałych użytkowników zachęcamy do zakupu aktualizacji z abonamentem.

Zmiany w wersji 21.6

Nowe wzory PIT-36S(28) i PIT-36LS(17)

Program dostosowano do nowych wzorów dokumentów elektronicznych i formularzy POLTAX zeznań PIT-36S(28) i PIT-36LS(17) wraz z załącznikami, w szczególności PIT/WZ(1), obowiązujących za rok 2020.

Zmiany w stosunku do wcześniejszych wzorów PIT-36S i PIT-36LS są analogiczne do zeznań PIT-36 i PIT-36L. Główna polega na wprowadzeniu przez Ministerstwo Finansów załącznika PIT/WZ(1), zawierającego informację o wierzytelnościach i zobowiązaniach zmniejszających lub zwiększających podstawę opodatkowania.

Inne ulepszenia i zmiany

  • Uwzględnianie w części deklaracyjnej JPK_V7 podstawy opodatkowania dla korekt VAT marża
    Dotychczas przy tworzeniu JPK_V7 nie uwzględniano (zgodnie z instrukcją MF) w części deklaracyjnej wartości ujemnej podstawy opodatkowania w przypadku dostawy towarów opodatkowanych na zasadach marży (oznaczonych MR_T lub MR_UZ). Powinno to jednak dotyczyć jedynie dostaw z ujemną marżą. Dlatego w przypadku korekt dostaw (które rozpoznawane są po ujemnej wartość brutto) wartość ujemnej podstawy opodatkowania marży jest odtąd uwzględniana w części deklaracyjnej JPK_V7.
  • Poprawa działania części M. zeznania PIT-36
    Różnica między kwotą przysługującego odliczenia z tytułu ulgi na dzieci a kwotą odliczoną w zeznaniu podatkowym nie była poprawnie aktualizowana jeśli przed zmianą wartości składek na ubezpieczenia zdrowotne nie zajrzano na stronę załącznika PIT/O (tj. nie kliknięto na jego zakładkę).
  • (wer. 21.6.4) W częściach D. i E. załącznika PIT/WZ umieszczamy zerowe kwoty zamiast je pomijać. Tego życzą sobie urzędy skarbowe, chociaż nie wymaga tego oficjalna specyfikacja.
  • (wer. 21.6.4, Postgres) W zestawieniu „Ewidencja przychodów okresowo” zamiast sumy przychodów dla stawki ryczałtu 10% podawana była suma dla stawki 17%.

DATA PUBLIKACJI: 2021-03-24 » Pozostałe aktualności
Pliki do pobrania
Kategorie
»Na górę »Strona główna
infolinia 801 000 321
Kontakt
Adad Systems
ul. Traktorowa 40/1
91-129 Łódź
tel. 42 61 15 800
Proponujemy również
© ADAD : Księga podatkowa : Podatki VAT, PIT : Deklaracje podatkowe : Mała Firma : : Projekt i wykonanie BerMar multimedia
-
ADAD
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa.