ADAD Konto klienta
Aktualizacja 21.10.

Ukazała się kolejna aktualizacja programu PUZZLE do wersji 21.10.Abonenci mogą ją pobrać za pomocą mechanizmu „Powiadomień o aktualizacjach”, albo jak dotychczas po zalogowaniu na Konto klienta.
Pozostałych użytkowników zachęcamy do zakupu aktualizacji z abonamentem.

Uwaga: Aktualizacja zmienia strukturę bazy danych ( T1G44U28 ). Należy ją wykonać na wszystkich stanowiskach korzystających z tej samej bazy danych.

Zmiany w wersji 21.10

Obsługa OSS i deklaracja VIU-DO(1)

Począwszy od trzeciego kwartału 2021 r. podatnicy mający w Polsce siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej (polski NIP) stosują procedurę unijną OSS i składają po zakończeniu każdego kwartału deklarację VIU-DO służącą do rozliczenia podatku należnego od dostaw do innych państw Unii Europejskiej.

Do obsługi procedury OSS i sporządzania deklaracji VIU-DO służy w programie nowe podmenu „OSS” w menu „Operacje” okna-listy firm. To nowe podmenu zawiera trzy polecenia:

 1. „Rejestracja dokumentów”
  Otwiera okno-listę zarejestrowanych dokumentów za wybrany kwartał, uwzględnianych w deklaracji VIU-DO. Dokumenty można dopisywać, edytować i usuwać. O tym, w której z trzech części (C.2, C.3 czy C.5) deklaracji zostaną uwzględnione, decyduje ustawienie korygowanego kwartału oraz kraju działalności (tj. kraju, z którego dokonywana jest dostawa). Dokumenty z ustawionym korygowanym kwartałem są uwzględniane w części C.5 deklaracji - dotyczącej korekt. Dokumenty są uwzględniane w części C.2, jeśli mają ustawiony kraj działalności „PL”. W części C.3, jeśli mają ustawiony inny kraj działalności.
  W oknie-liście dokumentów oraz w oknie deklaracji, dostawy towarów posiadają oznaczenie w kolumnie „Towar”.Podobnie dokumenty ze stawką „obniżona” oznaczone są w kolumnie „obniżona”. Zamiast opisowych nazwy krajów stosujemy literowe kody. Warto zauważyć, że w składanej deklaracji VIU-DO występują tylko kody krajów, a nie nazwy opisowe, chociaż formularz Ministerstwa może sugerować inaczej.
 2. „Raport dokumentów uwzględnionych w VIU-DO”
  Tworzy równocześnie trzy raporty polimorficzne zawierające rejestry dokumentów uwzględnionych w trzech częściach deklaracji VIU-DO.
 3. „Deklaracja VIU-DO”
  Tworzy deklarację VIU-DO(1), którą składa się wyłącznie drogą elektroniczną, i podpisuje wyłącznie podpisem kwalifikowanym. Złożone deklaracje można otwierać z rejestru deklaracji, i wtedy ewentualne niezgodności z aktualnie zarejestrowanymi dokumentami są sygnalizowane czerwonym zabarwieniem. Niezgodności można usunąć naciskając guzik [Aktualizuj], i złożyć zaktualizowaną deklarację.
  Wszystkie kwoty w deklaracji są w walucie EUR.
  Wydruk deklaracji zawiera wszystkie pozycje, ale nie naśladuje grafiki ministerialnego formularza interaktywnego, ponieważ wydruku i tak nie można złożyć w urzędzie.

Inne ulepszenia i zmiany

 • Poprawiono rozpoznawanie stawki RR przy imporcie dokumentów z plików w formacie Symfonii 3.0.
 • Import z plików Symfonii 3.0 dostosowano do ich najnowszego szablonu (wersja 4). Bez tego dostosowania z najnowszych plików nie były importowane dane kontrahentów.
 • Numery dokumentów nabyć środków trwałych i ulepszeń mogą być odtąd równie długie jak numery rejestrowanych dokumentów księgowych czyli do 36 znaków, a nie jak dotąd do 15.

DATA PUBLIKACJI: 2021-11-26 » Pozostałe aktualności
Pliki do pobrania
Kategorie
»Na górę »Strona główna
infolinia 801 000 321
Kontakt
Adad Systems
ul. Traktorowa 40/1
91-129 Łódź
tel. 42 61 15 800
Proponujemy również
© ADAD : Księga podatkowa : Podatki VAT, PIT : Deklaracje podatkowe : Mała Firma : : Projekt i wykonanie BerMar multimedia
-
ADAD
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa.