ADAD Konto klienta
Aktualizacja 22.1.

Ukazała się kolejna aktualizacja programu PUZZLE do wersji 22.1.Abonenci mogą ją pobrać za pomocą mechanizmu „Powiadomień o aktualizacjach”, albo jak dotychczas po zalogowaniu na Konto klienta.
Pozostałych użytkowników zachęcamy do zakupu aktualizacji z abonamentem.

Uwaga: Aktualizacja zmienia strukturę bazy danych ( G46U29 ). Należy ją wykonać na wszystkich stanowiskach korzystających z tej samej bazy danych.

Zmiany w wersji 22.1

Zmiany w listach płac

Rozporządzenie MF z 2022-01-07 (Dz. U. z 2022 r. poz. 28) przedłuża termin poboru zaliczki zgodnie z przepisami obowiązującym na dzień 2021-12-31.

W oknie płacy (pozycji listy płac) podana jest odtąd kwota przedłużenia terminu poboru zaliczki w danym miesiącu, a obok niej również łączna kwota przedłużeń terminów poboru w poprzednich miesiącach 2022 r.

Wydruki list płac w postaci pasków, tabeli i podsumowania zostały zmodyfikowane tak by zawierały kwoty przedłużenia terminów pobrania oraz podatku należnego (gdyż ten może się teraz istotnie różnić od zaliczki). W przypadku wydruku w postaci tabeli wymagało to całkowitej zmiany jego układu.

Ponieważ są wątpliwości co do możliwości stosowania rozporządzenia do wypłat dokonanych do 10 stycznia 2022 r., można wyłączyć takie stosowanie zaznaczając pozycję „Przedłużenie terminów poboru zaliczek stosuj od 2022-01-11” w menu „System” -> „Ustawienia” -> „Kadry i płace”.

Podatnik, któremu płatnik nie odlicza kwoty stanowiącej 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, może złożyć temu płatnikowi wniosek o nieprzedłużanie terminów w dowolnym miesiącu 2022 roku. W związku z tym, na stronie „Podatkowe” okna parametrów pracownika jest nowe pole „Złożono wniosek o nieprzedłużanie terminów poboru zaliczek” (dostępne gdy jest wybrane nieodliczanie kwoty wolnej). Jego zaznaczenie powoduje, że opisane wyżej zmiany w obliczaniu zaliczek nie dotyczą danego pracownika.

Nowe JPK_V7(2)

Za okresy rozliczeniowe od stycznia 2022 r. obowiązują nowe wzory dokumentów elektronicznych JPK_V7M(2) i JPK_V7K(2). W skrócie nazywamy je tu „JPK_V7(2)”. Zmiany w JPK_V7(2) w stosunku do JPK_V7(1) są następujące:

 • Nowe terminy zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w części deklaracyjnej
  Oprócz dotychczasowych terminów zwrotu można teraz wybrać zwrot w 15 dni lub zwrot w 40 dni.
 • Kratka dotycząca art. 109b ust. 4 w części deklaracyjnej
  W informacjach dodatkowych jest nowa kratka, którą należy zaznaczyć jeśli podatnik ułatwiał w okresie rozliczeniowym dokonanie czynności, o których mowa w art. 109b ust. 4 ustawy.
 • Zmienione procedury sprzedaży i zakupów
  Procedury SW i EE nie są stosowane w JPK_V7(2). Zastąpiono je procedurą WSTO_EE. Wprowadzono ponadto procedurę IED. Procedura MPP nie jest stosowana ani w przypadku sprzedaży, ani zakupu. Odpowiednio do tego w programie zmieniona została rejestracja dokumentów.
 • Rozszerzona informacja nt. korekt wg art. 89a
  W ewidencji sprzedaży JPK_V7(2) oprócz informacji, że wpis do ewidencji sprzedaży wynika z korekty wg art. 89a, trzeba też podać termin zapłaty w przypadku korekty, a datę zapłaty w przypadku uregulowania po korekcie. Ta data zapłaty nie była dotąd zapisywana w dokumentach rejestrowanych z raportu zwiększenia podatku należnego wg art. 89a ust. 4. Dlatego raport trzeba sporządzać i rejestrować wersją 22.1 lub nowszą programu.

Schemat plików wymiany XML został zmieniony tak, by pliki te mogły zawierać nowe oznaczenia procedur. Zbiór wartości elementu "/paczka/dokument/rejVAT/ProcSprz" rozszerzono o wartości "WSTO_EE" i "IED". Numer wersji nowego schematu to 13. Jeśli w importowanym pliku XML atrybut "wersja" elementu "paczka" będzie miał inną wartość, to Program ostrzeże, że import może być niedokładny.

Inne ulepszenia i zmiany

 • Program uwzględnia w obliczeniach składki zdrowotnej od przychodów ewidencjonowanych podane w obwieszczeniu GUS przeciętne miesięczne wynagrodzenie w czwartym kwartale 2021 roku, które wynosi 6221,04 zł.
 • Lista rodzajów dat dostawy w oknie faktury została rozszerzona o „datę otrzymania zaliczki”, która jest traktowana w programie tak samo jak „data otrzymania zapłaty”.
 • Ulepszono wydruk jednostek miary na fakturach i korektach, dla jednostek o nazwach złożonych z bardzo szerokich liter np. „MWh”. Takie nazwy jednostek nie drukowały się w całości.
 • Poprawiono błąd polegający na nieuwzględnianiu w PIT-11 przychodów z PPK w umowach zlecenia lub o dzieło.
 • Poprawiono błąd występujący w wersji 22.0 na PostgreSQL powodujący przerwanie programu po zatwierdzeniu okna przychodów źródła ryczałtowego.

DATA PUBLIKACJI: 2022-01-24 » Pozostałe aktualności
Pliki do pobrania
Kategorie
»Na górę »Strona główna
infolinia 801 000 321
Kontakt
Adad Systems
ul. Traktorowa 40/1
91-129 Łódź
tel. 42 61 15 800
Proponujemy również
© ADAD : Księga podatkowa : Podatki VAT, PIT : Deklaracje podatkowe : Mała Firma : : Projekt i wykonanie BerMar multimedia
-
ADAD
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa.