ADAD Konto klienta
Aktualizacja 22.5.

Ukazała się kolejna aktualizacja programu PUZZLE do wersji 22.5.Abonenci mogą ją pobrać za pomocą mechanizmu „Powiadomień o aktualizacjach”, albo jak dotychczas po zalogowaniu na Konto klienta.
Pozostałych użytkowników zachęcamy do zakupu aktualizacji z abonamentem.

Uwaga: Aktualizacja zmienia strukturę bazy danych ( G48U30 ). Należy ją wykonać na wszystkich stanowiskach korzystających z tej samej bazy danych.

Zmiany w wersji 22.5

Obliczanie składki zdrowotnej od dochodów opodatkowanych na zasadach ogólnych

Od lutego 2022 r. przedsiębiorcy opodatkowani według skali podatkowej lub podatkiem liniowym wpłacają za każdy miesiąc podlegania ubezpieczeniu składkę na ubezpieczenie zdrowotne od miesięcznej podstawy wymiaru stanowiącej dochód z działalności gospodarczej uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, za który opłacana jest składka. Dochód ten jest pomniejszany o kwotę składek na ubezpieczenia społeczne. Należy pamiętać, że ten dochód stanowiący podstawę składki zdrowotnej nie zawsze jest równy dochodowi opodatkowanemu.

Z faktem ustalania składki na podstawie dochodu za miesiąc poprzedni wiąże się nowe pojęcie roku składkowego, który obowiązuje od 1 lutego do 31 stycznia roku następnego.
Przy opodatkowaniu według skali składka zdrowotna stanowi 9% podstawy. Przy czym nie może być niższa od 9% minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku kalendarzowym. W 2022 roku jest to 270,90 zł (9% z 3010 zł).
Przy opodatkowaniu liniowym składkę zdrowotną stanowi 4,9% uzyskanego w poprzednim miesiącu dochodu. W tym przypadku minimalna wysokość składki również nie może wynosić mniej niż 9% minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku kalendarzowym.

W celu obliczenia składek zdrowotnych za dany rok należy ustawić ten rok jako domyślny (w przypadku składek za styczeń trzeba ustawić rok poprzedni), po czym wybrać właściciela i nacisnąć guzik „PIT” w pasku poleceń lub polecenie „Podatek dochodowy” z menu „Operacje” w oknie-liście właścicieli. W oknie, które się wtedy otworzy, nacisnąć guzik „Składki zdrowotne” w części ekranu poświęconej zasadom ogólnym.

W obliczeniu wiersze dla miesięcy, w których właściciel nie ma udziałów w źródłach opodatkowanych na zasadach ogólnych, są puste (składki są zerowe). W pierwszej kolumnie obliczenia podane są dochody albo straty narastająco. W drugiej kolumnie można wpisać kwotę różnicy między dochodem stanowiącym podstawę składki zdrowotnej a dochodem opodatkowanym. W trzeciej kolumnie podane są kwoty składek na ubezpieczenia społeczne wpisane w PIT-5 albo PIT-5L w poszczególnych miesiącach.
Na podstawie danych z tych trzech kolumn program oblicza i przedstawia w kolejnych kolumnach: dochód do oskładkowania, podstawę i składkę ubezpieczenia zdrowotnego. Po zapisaniu, obliczone wartości są potem uwzględniane w ZUS DRA i mogą być eksportowane do Płatnika lub ePłatnika ZUS.
Służą do tego polecenia dostępne w module kadrowo-płacowym Programu.

Jeśli zapisane w obliczeniu wartości różnią się od tego co aktualnie wynika z zarejestrowanych dokumentów, przypisanych do właściciela źródeł przychodów, udziałów w tych źródłach oraz wybranego sposobu opodatkowania (liniowe czy wg skali), to taka niezgodność jest sygnalizowana w oknie czerwonym zabarwieniem tła pól kwotowych. Przy pomocy guzika „Aktualizuj” można zastąpić nieaktualne wartości aktualnymi.

ZUS DRA z załącznikami dla właścicieli płacących składki za siebie

Deklaracje ZUS właściciela można odtąd drukować i eksportować do „Płatnika ZUS” także w przypadku gdy opłaca on składki sam za siebie (i osoby współpracujące). W menu „Operacje” okna-listy właścicieli jest nowe podmenu „ZUS DRA z załącznikami”, a w nim dwa polecenia do sporządzenia raportu ZUS DRA albo eksportu do Płatnika. Oba polecenia działają tak samo jak w przypadku firm, ale utworzone deklaracje zawierają tylko dane właściciela i osób z nim współpracujących. Polecenia te dostępne są tylko gdy włączony jest moduł kadrowo-płacowy.

Inne ulepszenia i zmiany

  • W oknie obliczania składek zdrowotnych nieaktualność kwot sygnalizowana jest czerwonym zabarwieniem. Można zaktualizować kwoty naciskając guzik „Aktualizuj”.
  • Na stronie „Ubezpieczenia” okna danych właściciela oraz na stronie „Kadry i płace” okna danych firmy umieszczone zostały nowe pola „nazwa skrócona dla ZUS”, w które można wpisać taką nazwę jaka została podana w zgłoszeniu płatnika do ZUS. Nazwa ta jest potem zapisywana w ZUS DRA eksportowanym do programu Płatnik lub ePłatnik. ZUS wymaga by ta nazwa miała nie więcej niż 31 znaków (dlatego często różni się od nazwy skróconej firmy).

DATA PUBLIKACJI: 2022-03-08 » Pozostałe aktualności
Pliki do pobrania
Kategorie
»Na górę »Strona główna
infolinia 801 000 321
Kontakt
Adad Systems
ul. Traktorowa 40/1
91-129 Łódź
tel. 42 61 15 800
Proponujemy również
© ADAD : Księga podatkowa : Podatki VAT, PIT : Deklaracje podatkowe : Mała Firma : : Projekt i wykonanie BerMar multimedia
-
ADAD
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa.