ADAD Konto klienta
Aktualizacja 22.10.

Ukazała się kolejna aktualizacja programu PUZZLE do wersji 22.10.Abonenci mogą ją pobrać za pomocą mechanizmu „Powiadomień o aktualizacjach”, albo jak dotychczas po zalogowaniu na Konto klienta.
Pozostałych użytkowników zachęcamy do zakupu aktualizacji z abonamentem.

Uwaga: Aktualizacja zmienia strukturę bazy danych ( G49U30 ). Należy ją wykonać na wszystkich stanowiskach korzystających z tej samej bazy danych.

Zmiany w wersji 22.10

Nowe ulgi w PIT-5 i PIT-5L

Na stronie „Odliczenia od dochodu” okna PIT-5 oraz na stronie „PIT-5L” okna PIT-5L są trzy ulgi, które można stosować od stycznia 2022 r.:

  • ulga na powrót na terytorium Polski,
  • ulga dla rodziny (co najmniej 4 dzieci),
  • ulga dla pracującego emeryta.

Zaznaczenie którejkolwiek z tych ulg powoduje odliczenie od dochodu kwoty max. 85528 zł.

W PIT-5 od stycznia do czerwca 2022 r. można też zaznaczyć (na samej górze strony „Odliczenia od dochodu”), że ma być zastosowana ulga dla klasy średniej.

Dla powyższych ulg nie ma pozycji w formularzach PIT-5 ani PIT-5L. Dlatego zamiast drukować te formularze, lepiej drukować „wyliczenie zaliczki”, które zawiera nowe ulgi.

Nowe JPK_EWP(3)

Program dostosowano do nowych wzorów dokument elektronicznych: JPK_EWP(2) i JPK_EWP(3). JPK_EWP(2) obowiązuje za rok 2021, a JPK_EWP(3) za rok 2022. Te nowe wzory uwzględniają nowe stawki ryczałtu stosowane w poszczególnych latach. Ponadto, wzór JPK_EWP(3) umożliwia dołączenie (na życzenie urzędu skarbowego) wykazu środków trwałych. Wystarczy w tym celu odpowiedzieć twierdząco na pytanie „czy dołączyć do ewidencji przychodów wykaz środków trwałych”, które pojawia się podczas tworzenia JPK_EWP(3).

Uwaga: stosowana w Programie stawka "8,5% / 12,5%" jest w plikach JPK_EWP raportowana jako stawka "12,5%". Wynika to z tego, że wzór JPK_EWP odpowiada wzorowi ewidencji przychodów, a w nim przychody według art. 12 ust. 1 pkt 4 należy przyporządkowywać albo do stawki 8,5% albo do stawki 12,5%. Takie przyporządkowanie jest jednak praktycznie niemożliwe w przypadku spółek ze wspólnikami o różnych udziałach, jak i podatników posiadających kilka różnych ryczałtowych źródeł przychodów. Właściwe przyporządkowanie może nastąpić dopiero w miesięcznym obliczeniu ryczałtu właściciela.

Likwidacja środka trwałego przez zbycie

W związku z potrzebą szczególnego oznaczania w JPK_EWP(3) środków trwałych zbytych, w oknie likwidacji środka trwałego dodano pole, oznaczające że likwidacja to zbycie. W przypadku zbycia nie ma potrzeby podawania przyczyny likwidacji, bo nie jest ona dla środków zbytych zapisywana do pliku JPK_EWP.

Informacja o zbyciu jest odtąd widoczna w oknie i na wydruku karty środka trwałego, w oknie-liście środków trwałych (jako dodatkowa kolumna), może też służyć do filtrowania zawartości tego okna-listy. Przy filtrowaniu nadal można wybrać „Tylko niezlikwidowane” albo „Tylko zlikwidowane”.
Wybierając „Tylko zlikwidowane” można zaznaczyć, że chcemy zbyte lub niezbyte.


DATA PUBLIKACJI: 2022-06-13 » Pozostałe aktualności
Pliki do pobrania
Kategorie
»Na górę »Strona główna
infolinia 801 000 321
Kontakt
Adad Systems
ul. Traktorowa 40/1
91-129 Łódź
tel. 42 61 15 800
Proponujemy również
© ADAD : Księga podatkowa : Podatki VAT, PIT : Deklaracje podatkowe : Mała Firma : : Projekt i wykonanie BerMar multimedia
-
ADAD
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa.