ADAD Konto klienta
Aktualizacja 22.22 - poprawiona 2

Ukazała się kolejna aktualizacja programu PUZZLE do wersji 22.22.Abonenci mogą ją pobrać za pomocą mechanizmu „Powiadomień o aktualizacjach”, albo po zalogowaniu na Konto klienta.Pozostałych użytkowników zachęcamy do zakupu aktualizacji z abonamentem.

Uwaga:Aktualizacja zmienia strukturę bazy danych ( G55U32 ). Należy ją wykonać na wszystkich stanowiskach korzystających z tej samej bazy danych.

Zmiany w wersji 22.22

Zmiany w obliczeniu składek zdrowotnych od przychodów opodatkowanych ryczałtem

W maju br. ZUS umieścił na swojej stronie dokument zawierający odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania na temat rocznego rozliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne. W tym dokumencie, w odpowiedzi na trzecie pytanie, ZUS określił jak obliczyć sumę składek należnych wykazywanych w rozliczeniu za 2022 rok (w pozycji 09 bloku XII ZUS DRA lub bloku III.F ZUS RCA), wypełnianym w deklaracji za kwiecień 2023 r., w przypadku gdy zmieniona została forma opodatkowania z podatku zryczałtowanego od przychodów ewidencjonowanych na zasady ogólne według skali podatkowej za cały rok 2022. Przy takiej zmianie formy opodatkowania, w rozliczeniu rocznym uwzględnia się:

  • Składki należne za okres roku składkowego, który obowiązuje od 1 lutego 2022 r. do 31 stycznia 2023 r.
    Jeśli wraz ze wsteczną zmianą formy opodatkowania z ryczałtu na skalę przedsiębiorca zgłosi wybór skali także dla roku 2023;
  • Składki należne za okres luty – grudzień 2022.
    Jeśli płatnik zmienia za rok 2022 formę opodatkowania z ryczałtu na skalę podatkową, ale od stycznia 2023 roku wybrał formę opodatkowania ryczałtem.

Zgodnie z powyższym, w naszym programie wprowadzona została zmiana w rozliczeniu rocznym w oknie obliczenia składek zdrowotnych od przychodów opodatkowanych ryczałtem. Jeśli za cały 2022 rok zaznaczono zmianę formy opodatkowania z ryczałtu na według skali podatkowej, to suma składek należnych nie uwzględnia składki za styczeń 2022 roku. Dodatkowo, jeśli w 2023 roku przedsiębiorca wybrał opodatkowania na zasadach ogólnych (według skali lub liniowo), do tej sumy dodawana jest składka zdrowotna za styczeń 2023 roku. Przy przejściu z ryczałtu w 2022 roku na zasady ogólne w 2023 roku ta dodawana składka powinna wynosić 9% minimalnej podstawy wymiaru wynoszącej 3010,00 zł, czyli 270,90 zł. Jeżeli w tym przypadku przedsiębiorca w deklaracji za styczeń 2023 roku wyliczył inną składkę, to sam musi ją uwzględnić w rozliczeniu rocznym zamiast tych 270,90 zł.

Uwaga: Opisany powyżej przypadek zmiany formy opodatkowania wymaga przed utworzeniem deklaracji ZUS DRA/RCA za kwiecień 2023 roku przeliczenia i zapisania rozliczenia rocznego dla podatku zryczałtowanego za 2022 rok. Dokonuje się tego aktualizując i zapisując okno obliczenia składek zdrowotnych za 2022 r. dla przychodów opodatkowanych ryczałtem.

Suma składek należnych jest odtąd prezentowana w osobnym polu w tabelce rozliczenia rocznego. Wskutek rozszerzenia okna obliczenia składek zdrowotnych o rozliczenie roczne, opisanej wyżej zmiany w definicji składek należnych, oraz umieszczenia w oknie podsumowania składek należnych, straciły sens kolumny niedopłat oraz podsumowanie dwunastu miesięcy. Dlatego zostały usunięte zarówno z okna jak i z wydruku.

Inne ulepszenia i zmiany

  • (wer. 22.22.4) Dostosowanie do najnowszej wersji wymagań Płatnika ZUS odnośnie pliku transportowego.
  • (wer. 22.22.6) Kolejne dostosowanie do kolejnych zmian Płatnika ZUS.

DATA PUBLIKACJI: 2023-05-15 » Pozostałe aktualności
Pliki do pobrania
Kategorie
»Na górę »Strona główna
infolinia 801 000 321
Kontakt
Adad Systems
ul. Traktorowa 40/1
91-129 Łódź
tel. 42 61 15 800
Proponujemy również
© ADAD : Księga podatkowa : Podatki VAT, PIT : Deklaracje podatkowe : Mała Firma : : Projekt i wykonanie BerMar multimedia
-
ADAD
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa.