ADAD Konto klienta
Aktualizacja 23.0 - poprawiona

Ukazała się kolejna aktualizacja programu PUZZLE do wersji 23.0.Abonenci mogą ją pobrać za pomocą mechanizmu „Powiadomień o aktualizacjach”, albo po zalogowaniu na Konto klienta.Pozostałych użytkowników zachęcamy do zakupu aktualizacji z abonamentem.

Uwaga:Aktualizacja zmienia strukturę bazy danych ( G56U32 ). Należy ją wykonać na wszystkich stanowiskach korzystających z tej samej bazy danych.

Zmiany w wersji 23.0

Nowe wzory umowy o pracę i świadectwa pracy

Program umieszcza w bazie danych nowe wzory umowy o pracę („UmowPrac3”) i świadectwa pracy („SwiaPrac6”).

Okresowe niepodleganie ubezpieczeniu zdrowotnemu

Bywają przypadki czasowego zwolnienia z opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne. Dotyczy to na przykład osób z prawem do zasiłku macierzyńskiego, którego wartość nie przekracza kwoty świadczenia rodzicielskiego (art. 82 ust. 9a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).

W związku z tym, pojedyncze ustawienia „Ubezpieczenia” w oknie danych właściciela lub osoby współpracującej przeniesiono do okna „Indywidualne ustawienia ZUS” – pole „Nie podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu”. Jeśli z tego ustawienia wynika, że w danym okresie osoba nie podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu, to nie ma jej składki zdrowotnej w ZUS DRA i RCA. Ponadto, w przypadku właścicieli, niepodleganie ubezpieczeniu zdrowotnemu w jakimś miesiącu powoduje, że w oknie obliczania składek zdrowotnych, wiersz tego miesiąca jest pusty.

Uwzględnianie dat rozpoczęcia i zakończenia działalności

W danych źródeł przychodów, dla których nie są prowadzone rejestry, nie było dotąd dat rozpoczęcia ani zakończenia działalności. Teraz można je wprowadzać, tak samo jak były wprowadzane w danych firm czyli źródeł, dla których są prowadzone rejestry.

W obliczeniach składek zdrowotnych przedsiębiorców oraz w oknie zaliczek w uproszczonej formie uwzględniane są odtąd daty rozpoczęcia i zakończenia działalności analogicznie jak okresy zawieszenia działalności - wiersze miesięcy przed rozpoczęciem działalności oraz wiersze miesięcy po zakończeniu działalności są puste.

Inne ulepszenia i zmiany

 • (NaPostges wer. 23.0.2) Poprawiony błąd przy tworzeniu ZUS DRA właściciela

 • DATA PUBLIKACJI: 2023-06-16 » Pozostałe aktualności
  Pliki do pobrania
  Kategorie
  »Na górę »Strona główna
  infolinia 801 000 321
  Kontakt
  Adad Systems
  ul. Traktorowa 40/1
  91-129 Łódź
  tel. 42 61 15 800
  Proponujemy również
  © ADAD : Księga podatkowa : Podatki VAT, PIT : Deklaracje podatkowe : Mała Firma : : Projekt i wykonanie BerMar multimedia
  -
  ADAD
  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa.