ADAD Konto klienta
Aktualizacja 19.0.

Ukazała się kolejna aktualizacja programu PUZZLE do wersji 19.0.Abonenci mogą ją pobrać za pomocą mechanizmu „Powiadomień o aktualizacjach”, albo jak dotychczas po zalogowaniu na Konto klienta.
Pozostałych użytkowników zachęcamy do zakupu aktualizacji z abonamentem.

Zmiany w wersji 19.0

75% i 20% przy księgowaniu wydatków samochodowych

Podczas rejestracji do księgi i rejestru VAT dokumentów z datą zdarzenia od 1 stycznia 2019 roku, zadekretowanych jako „pozostałe wydatki” lub „koszty badawczo-rozwojowe”, wybór w polu „dotyczy pojazdu” został rozszerzony i zawiera teraz wartości postaci „X%, Y%”:
X – procent część sumy netto i ewentualnie nieodliczonego VAT, która ma być zarejestrowana do PKPiR,
Y – procent część sumy VAT, która ma być odliczona

Lista zawiera następujące opcje:

  • "nie" – Nie dotyczy pojazdu.
  • "100%, 100%" – Dotyczy firmowych samochodów ciężarowych oraz firmowych samochodów osobowych używanych jedynie do celów działalności gospodarczej (konieczna ewidencja pojazdu).
  • "100%, 50%" – Dotyczy wszelkich opłat leasingu lub najmu (opłata wstępna, czynsz) dotyczących samochodu osobowego wg umów zawartych przed dniem 1 stycznia 2019 r. (przepisy przejściowe z art. 8 nowelizacji ustawy PIT z 23 października 2018 r.) oraz opłat leasingu lub najmu samochodu osobowego wg umów zawartych od 1 stycznia 2019 roku, jeśli dotyczą jedynie wartości samochodu (nie kosztów eksploatacji) a wartość ta nie przekracza 150000 zł.
  • "75%, 50%" – Dotyczy firmowych samochodów osobowych używanych również prywatnie (art 23 ust. 1 pkt 46a).
  • "20%, 50%" – Dotyczy prywatnych samochodów osobowych używanych również do celów związanych z działalnością gospodarczą (art. 23 ust. 1 pkt 46); zniesiono obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu.

Jeśli wybrane zostanie księgowanie mniej niż 100% sumy netto, to w polu uwag księgi podpowiada się wybrana wartość procentowa, o ile w tym polu nie ma innych uwag.

Schemat plików wymiany XML został rozszerzony tak, by pliki te mogły zawierać informację jaka część sumy netto, (ewentualnie powiększonej o nieodliczony VAT), ma być zaksięgowana. Rozszerzenie polega na wprowadzeniu nowego elementu "ksieguj", należącego do elementu "/paczka/dokument/rejVAT". Wartość "75" albo "20" tego elementu oznacza, że zaksięgowana będzie taka część sumy netto. Brak elementu oznacza księgowanie całej sumy netto.

Numer wersji nowego schematu to 7. Jeśli w importowanym pliku XML atrybut "wersja" elementu "paczka" będzie miał inną wartość, to program ostrzega, że import może być niedokładny.

Zmiana limitu kosztów uzyskania dla samochodów osobowych

Zgodnie ze znowelizowanym art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
kosztów uzyskania przychodów nie stanowi nadwyżka wartości początkowej ponad 150000 zł. Dotyczy to środków trwałych będących samochodami osobowymi (mających numer KŚT 741), przyjętych do używania po 2018 roku.Dla samochodów osobowych przyjętych do używania do końca 2018 roku takim limitem wartości pozostaje 20000 euro.

Podwyższanie wartości początkowej środka trwałego o nieodliczony VAT

Jeśli rejestrowany dokument ma dekretację „Tylko do rejestru VAT Środek trwały”, dotyczy pojazdu i odliczane jest 50% podatku VAT naliczonego, to po zapisaniu i odpowiedzi twierdzącej na pytanie „Czy utworzyć nową pozycję w ewidencji środków trwałych?”, pojawia się kolejne pytanie: „Czy podwyższyć wartość początkową środka trwałego o nieodliczony VAT?”. Jeśli na to drugie pytanie odpowiedź jest też twierdząca, to wartość początkowa środka trwałego powiększona jest o nieodliczony VAT.

Inne ulepszenia i zmiany

  • W plikach JPK_VAT, w wierszach dotyczących korekty podatku naliczonego od nabyć, tekst "nie dotyczy" w polu NIP zastąpiono słowem "brak", gdyż taki jest preferowany przez Ministerstwo Finansów.
  • Zdarza się, że bramka Ministerstwa, na którą wysyła się pliki JPK_VAT z danymi autoryzacyjnymi, nie rozpoznaje od razu numeru referencyjnego, który właśnie wydała, i zwraca status 300 „Nieprawidłowy numer referencyjny”. Dlatego odtąd program nie traktują pierwszego zwróconego statusu 300 jako informacji, że dokument jest błędny(zaznaczony na liście deklaracji na czerwono), tylko że należy o niego dopytać później (takie są zaznaczone na żółto).
  • Program aktualizuje parametry kadrowo-płacowych o nową podstawę ubezpieczenia zdrowotnego.

DATA PUBLIKACJI: 2019-01-30 » Pozostałe aktualności
Pliki do pobrania
Kategorie
»Na górę »Strona główna
infolinia 801 000 321
Kontakt
Adad Systems
ul. Morgowa 4
91-223 Łódź
tel. 42 61 15 800
Proponujemy również
© ADAD : Księga podatkowa : Podatki VAT, PIT : Deklaracje podatkowe : Mała Firma : : Projekt i wykonanie BerMar multimedia
-
ADAD
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa.