ADAD Konto klienta
PUZZLE "księga przychodów i rozchodów, ryczałt"
Strona główna  >   O pakiecie  >   PUZZLE "księga przychodów i rozchodów, ryczałt"
Program przeznaczony jest dla firm prowadzących Księgę Przychodów i Rozchodów lub ewidencję zryczałtowanego podatku dochodowego. Wspomaga ewidencję i obsługę rozliczeń podatkowych oraz ułatwia analizę dochodowości podejmowanych działań gospodarczych. Program umożliwia rozpoczęcie pracy w dowolnym miesiącu roku podatkowego.

Program pozwala na rozliczanie do 3 firm.

Podstawowe możliwości:
- zmiana udziału podatnika w źródłach przychodu w trakcie roku podatkowego,
- jednoznaczne dekretacje dokumentów źródłowych eliminujące możliwość wprowadzenia zapisu do niewłaściwej kolumny księgi podatkowej lub ewidencji VAT,
- wspomaganie decyzji,
- natychmiastowa informacja o kwotach podatków po wprowadzeniu kolejnego dokumentu,
- rozliczanie podatku należnego w/g struktury zakupów,
- definiowana lista zdarzeń gospodarczych "konta",
- wyszukiwanie i kontrola dokumentów źródłowych w/g zadanych kryteriów: NIP, nazwa kontrahenta, określenie zdarzenia gospodarczego,
- import dokumentów sprzedaży z programów innych producentów,
- płynne przejście ze zwolnienia podmiotowego do opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

księga przychodów...
- miesięczne i kwartalne rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych,
- rozliczanie zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych,
- rozliczanie dochodów z różnych źródeł: pozarolnicza działalność gospodarcza, najem, dzierżawa itp.,
- analizy i raporty,
- przelewy i przekazy pocztowe.

rejestry VAT
- jednoczesne rejestrowanie zdarzeń gospodarczych w rejestrach nabycia/dostawy oraz księdze przychodów lub ewidencji przychodów,
- deklaracje VAT-7 i VAT-7K na oryginalnych formularzach POLTAX-u lub na "czystej kartce papieru",
- rozliczanie tzw. utargów dziennych na podstawie struktury zakupów,
- rozliczanie VAT-u naliczonego proporcją sprzedaży opodatkowanej i zwolnione,
- zestawienia VAT_UE.

środki trwałe
- ewidencja i amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
- różne metody amortyzacji: m.in. liniowa, degresywna, jednorazowa,
- ilustracja graficzna planu amortyzacji,
- wydruk dowodu wewnętrznego z odpisami amortyzacyjnymi z danego okresu amortyzacyjnego.

rozliczanie pojazdów
- ewidencja przebiegu oraz kosztów eksploatacji prywatnych pojazdów wykorzystywanych do celów działalności gospodarczej,
- słowniki tras i wydatków,
- dowody wewnętrzne i przeniesienia zapisów do księgi przychodów i rozchodów,
- przejrzysta analiza wydatków, kwot z ewidencji przebiegu i kosztów zaksięgowanych.
Pliki do pobrania
»Na górę »Strona główna
infolinia 801 000 321
Kontakt
Adad Systems
ul. Traktorowa 40/1
91-129 Łódź
tel. 42 61 15 800
Proponujemy również
© ADAD : Księga podatkowa : Podatki VAT, PIT : Deklaracje podatkowe : Mała Firma : : Projekt i wykonanie BerMar multimedia
-
ADAD
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa.