ADAD Konto klienta
Aktualna wersja programu
Strona główna  >   Uaktualnienia  >   Aktualna wersja programu

Najnowsza wersja programu Puzzle, która ukazała się 2021-03-23, nosi numer 21.6 (poprawiona: 2021-04-20; 21.6.4). Abonenci mogą ją pobrać za pomocą mechanizmu "Powiadomień o aktualizacjach" albo po zalogowaniu na Konto klienta. Pozostałych użytkowników zachęcamy do zakupu aktualizacji z abonamentem.

Puzzle na PostgreSQL

Równolegle z Programem działającym na bazie danych MS Access rozwijamy odmianę opartą na bazach PostgreSQL nazwaną „Puzzle na PostgreSQL”. Aktualnie funkcjonalność obu odmian programu jest identyczna. Różnią się głównie kolorystyką ikon i logo - „Puzzle na MS Access” mają różowe logo (kolor jak w logo starego MS Access), „Puzzle na PostgreSQL” niebieskie (kolor jak w logo PostgreSQL). Bardziej rozwojowe są jednak „Puzzle na PostgreSQL”, ponieważ architektura oparta na serwerze baz danych lepiej nadaje się do pracy w sieci. Poza tym trudno przewidzieć czy Microsoft całkowicie nie wycofa MS Access.

„Puzzle na PostgreSQL” instalowane są jako osobny produkt. Zatem można je mieć zainstalowane równocześnie z „Puzzlami na MS Access” (choćby w celu porównania działania i wyników). Przeniesienie danych z bazy MS Access do PostgreSQL odbywa się przez wyeksportowanie danych z bazy MS Access, i zaimportowanie ich do bazy PostgreSQL.

więcej >>

Zmiany w wersji 21.6

Nowe wzory PIT-36S(28) i PIT-36LS(17)

Program dostosowano do nowych wzorów dokumentów elektronicznych i formularzy POLTAX zeznań PIT-36S(28) i PIT-36LS(17) wraz z załącznikami, w szczególności PIT/WZ(1), obowiązujących za rok 2020.

Zmiany w stosunku do wcześniejszych wzorów PIT-36S i PIT-36LS są analogiczne do zeznań PIT-36 i PIT-36L. Główna polega na wprowadzeniu przez Ministerstwo Finansów załącznika PIT/WZ(1), zawierającego informację o wierzytelnościach i zobowiązaniach zmniejszających lub zwiększających podstawę opodatkowania.

Inne ulepszenia i zmiany

  • Uwzględnianie w części deklaracyjnej JPK_V7 podstawy opodatkowania dla korekt VAT marża
    Dotychczas przy tworzeniu JPK_V7 nie uwzględniano (zgodnie z instrukcją MF) w części deklaracyjnej wartości ujemnej podstawy opodatkowania w przypadku dostawy towarów opodatkowanych na zasadach marży (oznaczonych MR_T lub MR_UZ). Powinno to jednak dotyczyć jedynie dostaw z ujemną marżą. Dlatego w przypadku korekt dostaw (które rozpoznawane są po ujemnej wartość brutto) wartość ujemnej podstawy opodatkowania marży jest odtąd uwzględniana w części deklaracyjnej JPK_V7.
  • Poprawa działania części M. zeznania PIT-36
    Różnica między kwotą przysługującego odliczenia z tytułu ulgi na dzieci a kwotą odliczoną w zeznaniu podatkowym nie była poprawnie aktualizowana jeśli przed zmianą wartości składek na ubezpieczenia zdrowotne nie zajrzano na stronę załącznika PIT/O (tj. nie kliknięto na jego zakładkę).
  • (wer. 21.6.4) W częściach D. i E. załącznika PIT/WZ umieszczamy zerowe kwoty zamiast je pomijać. Tego życzą sobie urzędy skarbowe, chociaż nie wymaga tego oficjalna specyfikacja.
  • (wer. 21.6.4, Postgres) W zestawieniu „Ewidencja przychodów okresowo” zamiast sumy przychodów dla stawki ryczałtu 10% podawana była suma dla stawki 17%.
Pliki do pobrania
»Na górę »Strona główna
infolinia 801 000 321
Kontakt
Adad Systems
ul. Morgowa 4
91-223 Łódź
tel. 42 61 15 800
Proponujemy również
© ADAD : Księga podatkowa : Podatki VAT, PIT : Deklaracje podatkowe : Mała Firma : : Projekt i wykonanie BerMar multimedia
-
ADAD
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa.