ADAD Konto klienta
Aktualna wersja programu
Strona główna  >   Uaktualnienia  >   Aktualna wersja programu

Najnowsza wersja programu Puzzle, która ukazała się 2021-09-22, nosi numer 21.9. Abonenci mogą ją pobrać za pomocą mechanizmu "Powiadomień o aktualizacjach" albo po zalogowaniu na Konto klienta. Pozostałych użytkowników zachęcamy do zakupu aktualizacji z abonamentem.

Puzzle na PostgreSQL

Równolegle z Programem działającym na bazie danych MS Access rozwijamy odmianę opartą na bazach PostgreSQL nazwaną „Puzzle na PostgreSQL”. Aktualnie funkcjonalność obu odmian programu jest identyczna. Różnią się głównie kolorystyką ikon i logo - „Puzzle na MS Access” mają różowe logo (kolor jak w logo starego MS Access), „Puzzle na PostgreSQL” niebieskie (kolor jak w logo PostgreSQL). Bardziej rozwojowe są jednak „Puzzle na PostgreSQL”, ponieważ architektura oparta na serwerze baz danych lepiej nadaje się do pracy w sieci. Poza tym trudno przewidzieć czy Microsoft całkowicie nie wycofa MS Access.

„Puzzle na PostgreSQL” instalowane są jako osobny produkt. Zatem można je mieć zainstalowane równocześnie z „Puzzlami na MS Access” (choćby w celu porównania działania i wyników). Przeniesienie danych z bazy MS Access do PostgreSQL odbywa się przez wyeksportowanie danych z bazy MS Access, i zaimportowanie ich do bazy PostgreSQL.

więcej >>

Zmiany w wersji 21.9

Zmiana zaokrągleń proporcji obrotów

Proporcja obrotów była dotąd automatycznie zaokrąglana zgodnie z art. 90 ust. 10 ustawy o podatku od towarów i usług. Jeśli przekraczała 98%, to była zaokrąglana do 100%, a jeśli nie przekraczała 2% do 0%. Dotyczyło to zarówno proporcji obliczonej jak i prognozowanej.
Odtąd proporcja prognozowana nie jest automatycznie zaokrąglana, a zaokrąglanie proporcji obliczonej zależy od ustawienia nowych opcji w oknie proporcji obrotów:

  • „Jeśli obliczona wyżej proporcja przekracza 98%, to zaokrąglij ją do 100%”
  • „Jeśli obliczona wyżej proporcja nie przekracza 2%, to zaokrąglij ją do 0%”

W związku z tą zmianą w oknie podana jest też odtąd wartość proporcji po ewentualnym zaokrągleniu, i to ona jest przenoszona po naciśnięciu guzika [=] do pola proporcji prognozowanej.

Dzięki powyższym zmianom można dowolnie i niezależnie zaokrąglać proporcję obliczoną i prognozowaną.

Inne ulepszenia i zmiany

  • Usprawniono eksport bazy danych.
Pliki do pobrania
»Na górę »Strona główna
infolinia 801 000 321
Kontakt
Adad Systems
ul. Morgowa 4
91-223 Łódź
tel. 42 61 15 800
Proponujemy również
© ADAD : Księga podatkowa : Podatki VAT, PIT : Deklaracje podatkowe : Mała Firma : : Projekt i wykonanie BerMar multimedia
-
ADAD
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa.