ADAD Konto klienta
Puzzle na PostgreSQL
Strona główna  >   Zasoby   >  Puzzle na PostgreSQL

Równolegle z Programem działającym na bazie danych MS Access powstała odmiana współpracująca z system zarządzania bazami danych PostgreSQL, nazwana „Puzzle na PostgreSQL”. Aktualnie funkcjonalność obu odmian programu jest identyczna. Różnią się głównie kolorystyką ikon i logo - „Puzzle na MS Access” mają różowe logo (kolor jak w logo starego MS Access), „Puzzle na PostgreSQL” niebieskie (kolor jak w logo PostgreSQL). Bardziej rozwojowe są jednak „Puzzle na PostgreSQL”, ponieważ architektura oparta na serwerze baz danych lepiej nadaje się do pracy w sieci. Poza tym trudno przewidzieć czy Microsoft całkowicie nie wycofa MS Access.

Przeniesienie danych z bazy MS Access do PostgreSQL odbywa się przez wyeksportowanie danych z bazy MS Access, i zaimportowanie ich do bazy PostgreSQL.

Instalacja

Instalacja programu przebiega tak samo jak dotychczasowej wersji programu. Jedyną różnicą jest proponowany inny folder instalacji programu. Zalecamy go nie zmieniać.

Przy pierwszym uruchomieniu program poprosi o wskazanie bazy danych PostgreSQL, z której ma korzystać. Jeśli takowej jeszcze nie ma, program pobierze z internetu i zainstaluje odpowiednią wersję bazy.

Można oczywiście zainstalować silnik bazy danych niezależnie od instalacji programu. Instalator dostępny jest na stronie producenta https://www.postgresql.org/download.

Eksport i import baz danych

Eksport bazy danych polega na utworzeniu pliku zawierającego dane Puzzli/TaxPro zapisane w formacie niezależnym od żadnych silników bazodanowych. Taki plik będzie mógł być zaimportowany przez każdą przyszłą wersję programu, działającą na bazie danych w dowolnym formacie (PostgreSQL, MS Access, może innych). Po zmianach struktur baz danych, które na pewno będą następować, wyeksportowany wcześniej plik będzie mógł być nadal importowany; co najwyżej zostanie przekształcony do nowszej postaci w trakcie importu.

Wyeksportowane pliki mogą służyć jako archiwa niezależne od wersji bazy danych, ale przede wszystkim do przeniesienia danych z bazy danych MS Access do PostgreSQL (i ewentualnych dalszych migracji).

Stosując eksport do robienia kopii zapasowej danych, warto robić to naprzemiennie z tradycyjną archiwizacją, zwłaszcza że trudno przewidzieć w jakiej sytuacji i w jakim celu potrzeba będzie odtworzyć dane. Jeśli eksport trwa bardzo długo, to można robić codziennie archiwizację, a eksport np. raz w tygodniu. Jeśli czas wykonania eksportu nie jest zbyt długi, to można przeprowadzać eksport częściej. Nawet wtedy nie zaszkodzi jednak archiwizację wykonywać codziennie.

Uwaga 1:
Ze względu na konieczność odczytu i przetworzenia w trakcie eksportu wszystkich danych z bazy, oraz przetworzenia i zapisania do bazy wszystkich danych podczas importu, operacje eksportu i importu są długotrwałe (mogą trwać wiele minut). Nie można ich przerwać.

Uwaga 2:
Przy eksporcie pomijane są dane nieużywane przez Puzzle 2010+ oraz dokumenty zapisane przed 1 stycznia 2010 roku.

Polecenia eksportu i importu bazy danych firmy znajdują się w menu „Operacje” -> „Konserwacja” okna-listy firm, i dotyczą bieżącej firmy – zaznaczonej na liście.
Polecenia eksportu i importu bazy danych właściciela znajdują się w menu „Operacje” -> „Konserwacja” okna-listy właścicieli, i dotyczą bieżącego właściciela.
Polecenie eksportu całej bazy danych programu znajduje się w menu „System” -> „Narzędzia”.

Opcja importu całej bazy danych znajduje się w oknie, pojawiającym się, jeśli w trakcie uruchamiania programu wciśnięty będzie klawisz [Ctrl].

Trzeba pamiętać, że import całej bazy danych nadpisze (usunie i zastąpi bazą zapisaną w importowanym pliku) bazę danych, do której jesteśmy aktualnie podłączeni. Podobnie import bazy danych firmy/właściciela - jeśli wybierze się opcję „Importuj bazę danych firmy” „Nadpisz bieżącą firmę” albo „Importuj bazę danych właściciela” „Nadpisz bieżącego właściciela”, to nadpisana zostanie baza danych firmy/właściciela aktualnie wybranego na liście. Dlatego tę opcję należy stosować wyłącznie jeśli chcemy zachować udziały właściciela w firmie lub prawa użytkowników do firmy lub właściciela. W innych przypadkach, w szczególności gdy importowana firma/właściciel nie występuje jeszcze w docelowej bazie danych, należy wybrać opcję importu „Importuj bazę danych firmy” „Utwórz nową firmę” albo „Importuj bazę danych właściciela” „Utwórz nowego właściciela”.

Koniec wsparcia dla XP, Vista, ...

Od 1 stycznia 2020 r. nowe wersje Puzzle można instalować wyłącznie w Windows 7, Windows 2008 R2 i nowszych. Tym samym kończy się wsparcie dla Windows XP, Vista, Server 2003 i Server 2008.

Pliki do pobrania
Pozostałe informacje
» Pliki
» Linki
»Na górę »Strona główna
infolinia 801 000 321
Kontakt
Adad Systems
ul. Morgowa 4
91-223 Łódź
tel. 42 61 15 800
Proponujemy również
© ADAD : Księga podatkowa : Podatki VAT, PIT : Deklaracje podatkowe : Mała Firma : : Projekt i wykonanie BerMar multimedia
-
ADAD
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa.